Fascination About herba lelakiTindakan undang-undang boleh diambil terhadap iklan produk kosmetik yang mempunyai tuntutan perubatan serta melanggar garis panduan yang telah ditetapkan.

"Phytax bertindak mengawal kencing manis dan komplikasinya. Namun perlu juga dilihat faktor persekitaran yang turut mempengaruhi kadar gula dalam daráh.

Wash Effective Automated Penis Pump with typical moderate dish washing detergent after which rinse it with warm h2o. In case you ejaculate in the cylinder we advise you to rinse it instantly.

Anda juga boleh menyemak kesahihan position nombor pendaftaran atau maklumat berkaitan produk tersebut di laman .

Sebarang pengiklanan produk farmaseutikal melalui radio adalah dibenarkan dan sah bagi tempoh six bulan. Walau bagaimanapun "

Testimony is only allowed for merchandise registered beneath the group of 'X'. Any testimony by users of the general public from the ad should carry a 'consent letter of testimony’.

Sebarang jenis penyebaran maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kesihatan boleh diklasifikasikan sebagai iklan termasuklah melalui World-wide-web. Kelulusan LIU adalah diperlukan sebelum ianya check here boleh dipaparkan kepada masyarakat.

Ubat-ubatan boleh dikategorikan dalam two jenis, iaitu Ubat Terkawal dan ubat am. Ubat Terkawal merupakan ubat yang hanya boleh diperolehi dengan preskripsi doktor (sebagai contoh, ubat darah tinggi atau ubat

Ya, LIU telah meluluskan beberapa iklan berkaitan produk farmaseutikal yang dijual dan dipasarkan oleh syarikat jualan langsung.

Welcome to my initially article. Any feedbacks or reviews are welcome. New merchandise on website board that has a new idea apply from the cafe. Identify of the restautant...he...

Namun begitu, kelulusan oleh click here Ketua Jabatan adalah tertakluk kepada had perbelanjaan bagi pembekalan ubat untuk tempoh tiga bulan sahaja bagi setiap permohonan

LIU tidak mengawal iklan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat kecergasan selagi mana ia tidak mengiklankan perkhidmatan perubatan.

3. Masukkan zakar ke dalam balang dan rapatkan gaiter pada dinding badan anda, pastikan air tidak tertumpah. Pastikan balang hydromax dan confort pad pada posisi yang betul.

Tiada sebarang kesan sampingan yang diketahui lebih-lebih lagi bahan kandungan Phytax adalah semulajadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *